Multimediaobjekt

Multimediaobjekter (OBJE) er filer som inneholder for eksempel fotografier, skannede dokumenter, lydopptak, videosnutter o.l. som kan gi ekstra informasjon om slekten. Et multimediaobjekt kan bli lenket sammen enheter (person, familie. kilder osv.) og motsatt.

no/manual/obje.txt · Last modified: 2011/07/11 21:10 by arneoste
Get GenealogyJ at SourceForge.net. Fast, secure and Free Open Source software downloads Recent changes RSS feed Creative Commons License Driven by DokuWiki