Notater

Hva er et notat?

Et notat er tekst med tilleggsinformasjon fremskaffet av utgiver for bedre å forstå tilhørende data.
Et notat kan bli lenket til forskjellige enheter person, familie, kilde, …) og motsatt.

Hvordan skriver du notater?

I hver enhet og nesten overalt i egenskapstrukturen kan det være aktuelt å legge ved notater, f.eks. ved fødsel eller giftermål.
Det er to varianter:

  • som en peker til et notat,
  • som en egenskap med teksten selv, et såkalt innebygd notat.

Et registrert notat inneholder bare teksten og i tillegg kildesitater.
Registrerte notater kan bli referert av forskjellige andre enheter, og dermed bare vedlikeholdt et sted.

Innebygde notater kan ikke bli referert fra andre enheter.

Hvordan behandle notater?

En enhet - person, familie, multimedia lenke, kilde, eller utgiver – kan bli lenket til et notat via:

  • meny 'Rediger' → 'Legg til notat',
  • Kontekst_meny hvor som helst på din enhet: → 'Legg til notat',
  • Rediger-knappen 'Legg til notat'.

Dette lager en peker til et notat. Du velger så enten et eksisterende notat eller velger 'Legg til notat'. I siste tilfelle kan teksten skrives inn umiddelbart.

En egenskap, f.eks. et bryllup, kan du også lenke til et notat (dette er kallt for et underordnet notat.) via:

  • kontekstmeny egenskapen → 'Egenskap Bryllup' → 'Legg til notat',
  • knappen 'Legg til notat' i hendingstabellen på bunnen.

Et innebygd notat er kreert i GEDCOM-modus via kontekstmeny til enhetens egenskap: → 'Legg til egenskap' → 'Notat'.

Et notat uten tilhørighet kan du lage med kontekstmenyen hvor som helst: → 'GEDCOM <fil>' → 'Legg til notat'. Du vil få besjed om at du lager et slikt notat. Se også enheter uten tilhørighet.

Notater i redigereren

I standard modus kan du redigere alle notater gjennom å klikke på

  • knappen 'Regiger notat',
  • knappen 'Rediger notat' i hendelsestabell på bunnen.

I GEDCOM-modus er et innebygd notat redigerbart øyeblikkelig. For en notatregistrering må du følge lenken.

Notater i tabellen

Alle notatregistreringer blir vist i tabell-vindu via knappen 'Se på notater'.

:-) nyttig: List med referanser viser alle som refererer dette notatet. Du kan hoppe til det direkte ved å dobbelklikke.

Innebygde notater kan også bli vist ved å klikke på knappen'Innstillinger'. For hvert plassert notat i egenskapstrukturen er en egen kolonne nødvendig.


Gå til multimediaobjekter

no/manual/note.txt · Last modified: 2011/02/02 15:02 by arneoste
Get GenealogyJ at SourceForge.net. Fast, secure and Free Open Source software downloads Recent changes RSS feed Creative Commons License Driven by DokuWiki