Stamtavle

Under arbeid!:-)

Denne fremviser er en de viktigste deler av vårt slektsforskningsverktøy. Den viser best av alle relasjoner mellom familier og åpner for forskjellige typer av presentasjoner.

En stamstavle er definert ved sin utgangsperson (proband) eller familie (videre i dette dokumentet er brukt betegnelsen rot/roten). Den består av alle forfedre og etterkommere i direkte linje av den personen som er valgt (unntak : adopsjon, se under).
Et slik stamtavle er bare en del av din database. En tavle med din bror vil bestå av helt andre personer, nemlig hans hustru og barn.

Avhengig av størrelsen på boksene, vil stamtavle-vinduet bare vise en del av treet, men du kan navigere deg igjennom hele som beskrevet lenger nede.

Verktøylinjen

Verktøylinjen (bruk verktøytips) gir følgende funksjoner:

Glidebryter zoomer inn og ut.
'Vis/gjem oversikt' Aktiverer eller deaktiverer oversiktsvinduet (se under).
'Vis vertikal eller horisontal layout' er selvforklarende.
'Vis familier og ektefeller' er også selvforklarende.
'Vis folde inn/folde ut symboler' aktiverer eller deaktiverer om disse symbolene skal vises. Klikking på disse symbolene viser eller gjemmer greiner av treet.
'Bokmerker' se under.
'Innstillinger' se under.

Sjermbilde til utklippstavlen symbolet kan kopiere til utklippstavlen et bilde av hele treet eller den synbare delen av den. Bildet kan importerteres til Gimp, men ikke til OpenOffice Writer (november 2010).
utskriftsfunksjonen skriver ut hele treet. I forhåndsvisningen kan du justere skalaen og se antall sider som trengs.

Fremvising

Slektstavlen bli vist fram ved å bruke

 • rullefelt til høyre og i bunnen,
 • dra ved hjelp av musen,
 • musehjulet,
 • oversikten – spesiellt nyttig for store tavler. Den blir slått av og på ved hjelp av en knapp i verktøylinjen (se over) og åpner en oversikt i øvre venstre hjørne. Den kan forstørres ved å dra i hjørnet med musen etter behov. Ved å flytte på det grønne rektanglet inne i boksen ruller du igjennom hele tavlen.

Bokmerker

Bokmerker hjelper deg å hoppe i slektstavlen til andre personer. Dette er veldig nyttig, hvis du har forskjellige familier som ikke er relatert til hverandre.

Personer kan bli merket via kontekstmenyen (høyreklikk) på deres boks.
'Bokmerker' gjør det mulig å hoppe til og sette søkelyset på en av de allerede definerte bokmerker.
'Innstillinger' - her kan du behandle listen av bokmerker.

Endre fremvisning av slektstavle og proband

Du endrer proband og på samme tid innholdet av tavlen ved å

 • dobbelklikke på en av de synbare nodene eller
 • klikke på en node og velge fra kontekstmeny 'Velg rot i tre'
 • høyreklikk hvor som helst og velg fra kontekstmeny 'Velg rot i tre'. En sortert liste med alle personene åpnes slik at du kan velge fra den.
 • klikk i Tabell eller dobbelklikk i Rediger 'Relasjon' segment.

:!: Merknad: Når vi forandrer rot, individer tidligere omfattet kan forsvinne hvis de ikke lenger er i direkte linje forfedre eller etterkommere til den nye rot.

Et klikk på en enhet i treet setter fokus, ikke roten til treet. Rediger-vinduet viser enhetens data. Fokus er merket i treet, men treet er ikke endret. Endring av data i rediger-vinduet forandrer ikke treet.

Flere ektefeller

Flere ektefeller blik indikert av et lite symbol med en pil. Ved å klikke på dette symbolet vises alternative relationer.

Fremvising av adopsjons og fosterfamilier

Genj viser den varianten av stamtavle som er lagt inn i 'stamtavle' tag PEDI til en person, se adopsjon. Denne kode indikerer barn til familie relasjon for stamtavle navigeringsformål.

 • 'adoptert': adoptivforeldre
 • 'fødsel': foreldre ved fødsel
 • 'foster': barn i en fosterfamilie
 • 'sealing': en code til LDS, The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, Mormons

Hvis du ønsker å se f.eks. genetisk slektskap, må du gi PEDI verdien 'fødsel'.

Innstillinger / tilpassing av fremviser

'Innstillinger' har følgende funsjoner:

 • Hoved - generelle innstillinger for å vise treet (f.eks. størrelse på boksene, fontstørrelse)
 • Farger - farger på figurer og buer
 • Bokmerker - vedlikehold av bokmerker

Definering av innholdet i boksene

Innholdet i boksene defineres i blåkopier. Det er noen forhåndsdefinerte blåkopier og du kan definere dine egne.

For å velge eller lage en blåkopi høyreklikk på enten en individboks eller familieboks og velg fra kontekstmenyen 'Velg blåkopi'.

For flere detaljer se Blåkopier.

Forskjellige typer stamtavler

Ta en titt på Typer av stamtavler.


Fortsett til Tidslinje

no/manual/family_view.txt · Last modified: 2011/01/21 12:03 by arneoste
Get GenealogyJ at SourceForge.net. Fast, secure and Free Open Source software downloads Recent changes RSS feed Creative Commons License Driven by DokuWiki