Differences

This shows you the differences between the selected revision and the current version of the page.

no:manual:fam 2011/01/27 12:03 no:manual:fam 2011/01/27 12:05 current
Line 39: Line 39:
Deres barn må bli registrert som relasjon //'barn i familie'// med egenskapen //'Stamtavle'// og den aktuelle verdien //'adoptert'// eller //'foster'//. Du må bruke GEDCOM-modus for å gjøre det. Deres barn må bli registrert som relasjon //'barn i familie'// med egenskapen //'Stamtavle'// og den aktuelle verdien //'adoptert'// eller //'foster'//. Du må bruke GEDCOM-modus for å gjøre det.
-Hvis barnet har genetisk slektskap til en av partnerne, tilhører det til den familien til den partneren og dens partner. Barnet relasjon til sammekjønnfamilien er dokumentert som beskrevet over.+Hvis barnet har genetisk slektskap til en av partnerne, tilhører det den familien til den partneren og dens partner. Barnets relasjon til sammekjønnfamilien er dokumentert som beskrevet over.
===== Relasjoner til andre enhetstyper ===== ===== Relasjoner til andre enhetstyper =====
Get GenealogyJ at SourceForge.net. Fast, secure and Free Open Source software downloads Recent changes RSS feed Creative Commons License Driven by DokuWiki