Familie

En familie er en lovlig, eller en annen vanlig relasjon mellom mann og kvinne og deres barn, hvis det er noen. Eller en familie oppstått som en dyd av nødvendighet ved fødsel av et barn til dets (antatte) far og mor.

Standarden antar at faren er hankjønn og moren er hunkjønn. Det kan ikke være mer enn en far og en mor i registrert i hver familie. Hvis, for eksemple, en mann er med i mer enn en familieenhet, da ville han være registrert i mer enn en familie. Familieregisteret inneholder all den informasjonen du har samlet om en familie:

  • Attributter (fakta) som antall barn
  • Hendinger som giftermål og skillsmisse
  • Relasjoner basert på tilhørighet: ektefelle, barn
  • Lenker til andre personer som forlovere, utgivere
  • Lenker til andre enhetstyper som notater, multimediaobjecter, kilder
  • Informasjon om dataene og andre ID-nummer

Du endrer dette register vanligvis i Redigerer-vindu i redigeringsmodus, men i spesielle tilfeller må du gå til GEDCOM-modus.

Hendinger og fakta (attributter)

Relasjoner basert på tilhørighet

For å legge til relasjoner som barn bruker du kontekstmenyen på den familien som er i fokus i hvilket som helst vindu: → 'Familie' → 'Legg tl sønn|datter'.

Hvis du legger til et barn uten noen partner vil en familie bli opprettet med en ukjent partner. Hvis du legger det til en person med ektefelle/ektefeller, istedenfor en familie, vil barnet bli lagt til familien til den første ektefelle i familien.

Barnene i familien vil bli ordnet etter fødseldatoen. Hvis barnene blir lagt inn i feil rekkefølge kan det endres i GEDCOM-modus. Dra og slipp enhetene med venstre museknapp. På samme måte kan du → 'Familie' → 'Bytte ektefelle' hvis du plasert en ektefelle på feil plass.

Hvordan registrerer du forlovere?

Relasjoner med samme kjønn

Relasjoner mellom lesbiske eller homseksuelle par kan også bli registrert. For hver partner må det virkelige kjønn registreres.

Deres barn må bli registrert som relasjon 'barn i familie' med egenskapen 'Stamtavle' og den aktuelle verdien 'adoptert' eller 'foster'. Du må bruke GEDCOM-modus for å gjøre det.

Hvis barnet har genetisk slektskap til en av partnerne, tilhører det den familien til den partneren og dens partner. Barnets relasjon til sammekjønnfamilien er dokumentert som beskrevet over.

Relasjoner til andre enhetstyper

For å legge til andre relasjoner mellom andre enhetstyper må du også bruke kontekstmenyen. For å se hvordan du legger til notat, objekter, kilde and utgiver se disse.


Gå videre til notat

no/manual/fam.txt · Last modified: 2011/01/27 12:05 by arneoste
Get GenealogyJ at SourceForge.net. Fast, secure and Free Open Source software downloads Recent changes RSS feed Creative Commons License Driven by DokuWiki