Alias

Det er to meninger med »alias«:

  1. et annet navn på en person og
  2. mistanken om at to personer i databasen kan være samme person.

GEDCOM forklarer disse to tilfellene på følgende måte:

0 @I001@ INDI
  1 NAME <NAME_PERSONAL> 
     2 TYPE aka  1)
  ...
  1 ALIA @<I002>  2)

1) En navnetype, f.eks. aka | fødsel | immigrant | ugift | gift | <brukerdefinert>, er brukt for å spesifisere den bestemte variasjonen som dette navnet er. For eksemple, det kunne bety at dette navnet er tatt ved immigrasjon eller at kunne være et aka = alså kjent som, alias, etc. navn.

For å legge til en type til et navn i redigerervindu i GEDCOM-modus kontekstmeny (høyreklikk) på navnet : → 'Leggtil egenskap …' → 'Type'.

2) ALIA-taggen er en indikator for å lenke forskjellige beskrivelser til en person som kan være samme person.

Taggen er absolutt ikke ment å representere flere navn.
Flere navn må bli beskrevet i flere navneegenskaper (NAME).

For å kreere et Alias: kontekstmeny på en av de to personene: → 'Individual' → 'mer' → 'Legg til Alias' og kreer eller velg den andre personen fra seleksjonsvindu.
:-) GenJ kreerer et tilhørende ALIA hos den andre personen automatisk.

:-( Mange slektsprgrammer behandler ikke ALIA riktig. datautveksling med disse er vanskelig.


Gå til individ

no/manual/alias.txt · Last modified: 2011/02/17 19:54 by arneoste
Get GenealogyJ at SourceForge.net. Fast, secure and Free Open Source software downloads Recent changes RSS feed Creative Commons License Driven by DokuWiki