Adopsjon

Under arbeid!:-)

Hvordan registrerer vi adopsjon eller fosterfamilier?

GEDCOM 5.5.1 krever for en adopsjon følgende struktur:

0 @I57@ INDI
  1 NAME ...
  ...
  1 FAMC @F1@ <pointer to natural parents>
  1 FAMC @F2@ <pointer to adopting parents>
   2 PEDI adopted <[ adopted | birth | foster | sealing ]> 1)
  1 ADOP
   2 FAMC @F2@
     3 ADOP BOTH <[ BOTH | HUSB | WIFE ] <who adopted>
  ...

1) Kontrollerer hvilke foreldre (naturlig eller adoptiv) som blir vist i slektstreet.

Dette er lettest gjort i redigeringsfremviser i GEDCOM modus med kontekstmeny (høyre klikk) på de tilhørende egenskaper:

 • på den adoptertes INDI: → 'Individual' → 'Legg til foreldre' kreerer (videre) foreldre (f.eks. familie F2)
 • på pekeren '1 FAMC @F2@': →'Legg til egenskap' → 'Stamtre (PEDI)' og velg verdi, f.eks. 'adoptert'.
 • på den adopterte INDI igjen: → 'Legg til egenskap' → 'Adopsjon (ADOP)'.
 • på egenskapen '1 ADOP': → 'Egenskap 'Adopsjon'' → 'Legg til familie (barn i familien)' og velg i familieseleksjonen den rette familien, f.eks. F2.
 • på denne pekeren '2 FAMC @F2@': → 'Legg til egenskap' → 'Adopsjon (ADOP)' og velg f.eks. BEGGE.

For å se hvordan disse familiene kan se ut i pedigree se slektstavle - Viser adopsjon og fosterfamilier.


Tilbake til indi

no/manual/adoption.txt · Last modified: 2011/01/27 08:12 by arneoste
Get GenealogyJ at SourceForge.net. Fast, secure and Free Open Source software downloads Recent changes RSS feed Creative Commons License Driven by DokuWiki